Trafikken igennem Åsum - et historisk tilbageblik!
Af Hans Lohmann Andersen

Trafikken igennem Åsum har, som iøvrigt alle andre steder, været i fokus igennem de senere år, forårsaget af det stadig stigende bilkaos worldwide som følge af det dramatisk stigende antal biler. Jeg er så kommet i tanke om, for fornøjelsens skyld, at lave et tilbageblik over biltrafikken igennem Åsum for 70 år siden, før folkevognsbegrebet endnu var slået igennem. Bilen var, endnu, for de få!

Jeg havde min barndom i Åsum Rytterskole fra 1936 til 1948, hvor min far var den sidste lærer indtil 1959, hvor skolen lukkede, og undervisningen blev flyttet til Seden. Een ting var helt sikkert: Der var helt anderledes fart over feltet dengang! Og der var ofte publikum på. På sommeraftener samledes tit en flok unge på bystævnet, den nuværende Smedens Plads, for at have lidt socialt samvær efter dagens dont. Det var både unge fra Åsum og karle og piger, der var ansat på de forskellige gårde i sognet! Og den endnu lidt sparsomme biltrafik igennem ÅSUM CITY blev set og kommenteret.

Vejkrydset blev udlagt forskelligt af bilisterne. Vejen fra vest og fortsættelsen over SMEDEBROEN blev udlagt som DEN GAMLE RIGSVEJ mod øst. Derfor berettigede det til en ret respektabel fart over krydset!
(respektabel betød dengang FRISK kørsel). Ligeså blev STAUPUDEVEJ, der gik ligeud ad Åsum bygade mod nord, betragtet som en vigtig vej i Syd-Nord gående retning, hvilket berettigede til en ret respektabel fart!

Endelig var forløbet af ÅSUM BYGADE som i dag med en blød kurve, der tillod en rimelig høj fart, hvis man skulle lægge kursen mod Odense eller Kerteminde. Jeg vil garantere for, at mangen en lille DKW, der fra 1930’erne (se foto 1) var en billig forløber for FOLKEVOGNSKONCEPTET, har kørt igennem ÅSUM
BYGADE med tæt på vognens topfart, der var noget med 70 eller 80 km i timen. Den var lav og med det nye FORHJULSTRÆK, der gav sikre køreegenskaber!

En anden, sikker bil med forhjulstræk var CITROËN MODEL 11 (se foto 2), der lå som klæbet til vejbanen.

ERLING FREDERIKSEN, LUNDEN krydsede ofte igennem Åsum med piben i munden og klarede svinget i fin stil! Jeg kørte iøvrigt med ham en enkelt gang, da han i årene efter WW 2 ofte tog mine forældre med til koncert med ODENSE BYORKESTER. På hjemvejen var der obligatorisk kaffedrikning i Rytterskolen, før ERLING og hans kone, MARIE kørte tilbage til Lunden.

Så var der to ÅSUMMERE, der havde en lidt speciel kørestil: MARTIN MØLLEGÅRD, ÅSUMGÅRD kørte ofte til Odense til et job på KVÆGTORVET! Han kørte i en stor DODGE (se foto 3), en bil, der var en klasse over de alm. bondebiler, FORDS A-MODELLER fra 1929 og 1931. Han kørte udpræget i SLOW MOTION, og – da han var en yderst høflig og sympatisk mand – lettede han på hatten, hver gang han mødte een af Åsums beboere! Selv en lille, snottet skoledreng som undertegnede fik et løft af hatten. Der var iøvrigt en anseelig loftshøjde i DODGEN, der tillod denne manøvre!!

En anden kendt bilist i Åsum var kunstmaleren HERMAN MADSEN! Han erhvervede lige før WW2 een af de mest moderne, små biler, en blå OPEL KADET (se foto 4). Han kørte ofte til Odense lige forbi RYTTERSKOLEN, og jeg vil garantere, at han aldrig har kørt igennem Åsum med højere hastighed end 30 km. I timen! Man kunne næsten følge ham på cykel!

Til trafikbilledet i Åsum hørte også en gartner SALLING fra RÅGELUND. Han kørte, ofte med fuld hammer, igennem Åsum med havesager til auktionen! Bilen, en FORD A(se foto 5), havde han forøvrigt købt for få hundrede kroner af gdr. HANS LAURITS JØRGENSEN, da bilen var opklodset under WW 2, da der ikke var benzin til privatkørsel. I årene efter krigen handledes de gamle Fordvogne til 8 - 10.000 kr!

Den dyreste, gennemkørende bil i ÅSUM dengang var uden tvivl KONSUL HAUSTRUPS store, amerikanske dollargrin. Den kom, formiddag og eftermiddag, igennem Åsum, når konsulen skulle til og fra ULRIKSHOLM og ud til HAUSTRUPS FABRIKER i Odense. Den duvede på sin bløde affjedring
igennem Åsum med en anseelig fart.

Naturligvis lød så af og til lyden af hylende bremser henne fra krydset! Åsummerne lærte imidlertid hurtigt, at hvis ikke de hylende bremser afsluttedes med et BRAG var der ikke noget interessant at komme efter! Når der ikke skete flere uheld, end der faktisk gjorde, skyldtes det naturligvis, at mængden af biler, trods alt, kun var en brøkdel af det, som den er i dag.

Jeg husker faktisk kun tre: En sommeraften havde KARL EJLERSEN fra Seden, der var ansat på ODENSE STÅLSKIBSVÆRFT og var een af de få bilejere i SEDEN, netop sat ældre af ved ÅSUM FORSAMLINGSHUS efter en udflugt for sognets ældre. I vejkrydset ved Åsum SMEDIE blev han torpederet af en bil fra Odensesiden. Der var dog heldigvis kun buler i hans bil, der, såvidt jeg husker, var det een af de nye, lækre OPEL OLYMPIA!

En anden gang var een af de før omtalte DKWer blevet torpederet i siden. Da vi kom derhen, var der, heldigvis, ingen personskader, men hele krydset flød med stumper af KRYDSFINÉR!! Bilens karosseri var simpelthen lavet af træ!

Endelig klarede en stor fiskeeksportbil, kaldet BELGIERBILEN, ikke pynten, da den med for stor fart kørte i Bækken imellem SMEDENS PLADS OG RYTTERSKOLENS HAVE. Heldigvis ingen personskade!

Så er tiden vist inde til at afsløre eget synderegister! Min far var blandt de sene bilejere! Først i 1959 købte han bil. Det var en brugt FORD V 8 årgang 1937 (se foto 6), købt for 7000 kr. af HANS LOHMANN RASMUSSEN, indehaver af vandpumpefabrikken CLIPPER ved den vestlige indkørsel til Åsum!

Bilen var bestykket med 85 HK V8 motor, en ret betragtelig maskinkraft i datiden, hvor flertallet af de små FORD OG OPEL BILER havde motorer fra 20 og op til 50 HK!

Og nu kommer tilståelsen af een af min ungdoms synder: Det var simpelthen SKIDESKÆGT, hvis man havde et ærinde østerud af Åsum, så, når vi havde passeret BANKEGÅRDEN på Ryttervejen og skulle forcere den lidt besværlige bakke mod øst, så at trykke sømmet helt i bund og spænde alle 85 heste for ekvipagen!! At mærke, hvordan sædets ryglæn skubbede os voldsomt frem – som om vi var i en flystart mod MALLORCA – var livsaligt dengang i ungdommens vår!! Men prisen var en blå sky af  udstødnings-gasser, hvilket vi var aldeles upåvirket af!

Havde een dengang prikket mig på skulderen og sagt: SLOW DOWN, du ødelægger JORDENS KLIMA, ville jeg have troet, at han var bindegal. I DAG ER VI SÅ, HELDIGVIS, BLEVET KLOGERE!!

 Foto 1: DKW model 1930'erne                                                 Foto 2: Citroen model 11 

 

 

 

 

Foto 3: Dodge                                                                            Foto 4: Opel Kadet

 Foto 5: Ford A                                                                          Foto 6: Ford V 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKW involdveret i trafikulykke på Åsumvej 1948.