En gravsten og dens historie

Tekst og foto: Per Lind-Thomsen.

 

Ritmester Frederik Carl Løvenørn Bardenfleth.
Ejer af Thaaruplund.
Født den 20. Mai 1811.

Død den 30. December 1873.

 

 

En gammel gravsten blev fundet på gården Thoruplund, der ligger mellem Åsum og Bullerup og hører til Åsum Sogn. Man gravede ud til en ny bygning og så lå den der bare.

Gravstenen blev lagt til side, men ikke helt glemt, for det kom naboen, Hanne Trydeman på Lundsgård for øre, og hun var meget historisk interesseret.

Hanne så stenen og konstaterede, at det drejede sig om en ritmester i Åsum. Det syntes hun var rigtig morsomt, for der var engang et dilettantstykke i Åsum, der inddrog en ritmester.

Skuespillet, der blev opført i 1937, var skrevet af Herman Madsen og med musik af Knud Aage Larsen. Begge var kunstnere på hver sit felt i Åsum.

Herman Madsen var kunstmaler, og hans værker hænger rundt i mange huse i byen ligesom de kan ses i Rytterskolen.

Knud Aage var musiker med en lang karriere ved landets største orkestre, men også han bidrog gerne til arrangementer i Åsum.

Deres fælles skuespil hed Oldermandens Høstgilde. Selvfølgelig handler det om de unges glæder ved høstgildet, om bondekarlens kærlighed, der gengældes af den smukke og fine ritmesterdatter, mens misforholdet mellem forældrene stiller sig i vejen for de unges lykke. Heldigvis er det et lystspil, så alt ender, som det skal.

Knud Aages lette og lyse melodier rammer den folkelige tone med både romance, træskodans og mazurka.

En aften for syv år siden i Rytterskolen genoplevede vi næsten Oldermandens Høstgilde.

Per Lykke læste afsnit fra lystspillet, Grethe og Helge Nielsen sang viserne, og den da 90 årige Knud Aage Larsen spillede sine egne melodier til - 70 år efter uropførelsen.

Gravstenen... den ligger stadig på Thoruplund, som i dag ejes af Søren Jakobsen. Stenen er forslidt, afbleget og let tilgroet af mos, men ved at rense lidt på den kan indskriften tydes.

Titlen ritmester brugtes tidligere for kaptajner ved kavaleriet, men blev afskaffet i Danmark 1951.

Familierne Bardenfleth og Løvenørn var kendte som officerer på den tid, og tilmed hedder flere af dem Frederik og Carl. Desværre har jeg ikke kunnet finde ud af, hvornår denne Frederik Carl er kommet til Åsum.

Ved folketællingen i 1840 bor han som 30-årig ugift på Thaaruplund sammen med sin mor, enke Christiane Bardenfleth på 58 år samt en ugift søster, Juliane, på 26 år.

Ved folketællingen i 1870 står der, at "han er 58 år, alene, husfader, ritmester og jordbruger".

Som afslutning er det i kirkebogen noteret, at han døde som 62½ år gammel ungkarl på Odense Sygehus.

 

Thoruplund som det ser ud i vore dage.