Portræt af en Aasumbo - af Sinnet Bunde 2002.


På hjørnet af Åsum Bygade og Rævegyden bor familien Tran. I huset bor 3 generationer – hr. og fru Tran, deres datter, Linh og svigersønnen Doanh, deres to børn samt sønnen Khoa og hans kone. Familien Tran stammer fra Vietnam og har boet i Aasum i 4 år. Dette efterår kan de fejre 10 års jubilæum som nydanskere.

I 1988 kom familiens yngste søn til Danmark som bådflygtning, kun 14 år gammel. Han fik ophold hos en onkel, som boede her i forvejen, og på grund af sin unge alder blev det muligt for resten af familien at flytte hertil. Det tog dog lang tid før familiesammenføringen blev mulig - først i 1992 blev familien forenet.


Det var samme år, Danmark vandt europamesterskabet i fodbold, og det var med til at Danmark blev kendt verden over, selv i Vietnam. ”Det eneste jeg forbandt med Danmark var Brian Laudrup, og så at min bror boede der”, fortæller Linh. Glæden ved at skulle rejse hertil med familien var for hende forbundet med sorgen over at skulle sige farvel til bedsteforældre og venner. Linh var 25, da familien rejste til Danmark, og hun var netop i gang med en uddannelse på handelsgymnasiet.


I 1996 blev Linh gift med Doanh, der også stammer fra Vietnam. Også han kom til Danmark som bådflygtning tilbage i 1983. ”Jeg blev samlet op af et Mærsk skib, og det var så årsagen til, at Danmark blev mit nye hjemland”.


Med næsten 20 år i Danmark er Doanh velintegreret, han arbejder på Lindø, hvor navnet Doanh i hverdagen hurtig er blevet til Jørgen. Linh og Doahn har børnene Cecilia på 5 år og Martin på 3 år, begge går i børnehave. Linh ejer ”Peking-grillen” på L. A. Ringsvej, og selv om flere i familien hjælper til i grillen, har den unge familie en travl hverdag. ”Hvis vi ikke boede sammen med mine forældre, der kan så kan passe børnene, når vi arbejder i week-enden, kunne det ikke hænge sammen”.


I Vietnam er man vant til at flere generationer bor under samme tag, så det fungerer godt – selv om det kræver samarbejde og stor respekt for hinanden.


De 3 generationer er integreret på forskellig vis. Hver generation tager nye skridt i retning af at lære dansk, få danske venner og indgå i danske sammenhænge. Doanh tror på, at børnene Cecilia og Martin vil få et meget danskpræget liv, og det ønsker han også for dem. ”Netop derfor har vi givet dem danske navne og sørget for, at de via børnehaven får danske venner”, fortæller Doanh.


I hjemmet taler alle vietnamesisk sammen, men så snart Linh, Doanh og børnene tager hjemmefra skifter de sprog og taler dansk sammen. På den måde støttes børnene i at blive integreret i det danske samfund, uden at de mister deres rødder og muligheder for at tale med deres bedsteforældre.


Linh slutter samtalen af med at sige: ”Vi er alle glade for at bo i Aasum, hvor vi kommer godt ud af det med naboerne. Vi nyder roen og de landlige omgivelser. Vi holder os lidt for os selv, men havde vi bedre tid, ville vi gerne lære Aasum bedre at kende”.


Familien Trans bolig, Rævegyden 1, Aasum.

  familien trans villa m skygge

Foto: Ken Lyndrup

Denne artikel blev første gang bragt i Aasum Sogneblad nr. 2 i 2002.