v/Sinnet Bunde

 

Søndag den 9. maj 2004 så Valde, Victor og Victoria for første gang det grønne græs på engen bag Karetmagerstræde.

De er forårets tre nytilkomne kalve i Viggo Føns´ kødkvægsbesætning – og med kun et par uger på bagen er det godt at de har deres mødre med.

De tre køer med kalve kan nu se frem til en lang sommer på græs – og vi kan glæde os over synet af en god og naturlig trivsel for de få kreaturer, der er tilbage i Aasum.

For knap 300 år siden var billedet noget anderledes. Aasums dengang 14 gårde havde tilsammen 173 køer, med Bækgårdens 18 køer som største besætning. I årerne 1745 til 1749 hærgede kvægpesten og flere gårde mistede alt kvæg flere gange i løbet af epidemien.

Viggo og Hanne Føns, der bor på Staupudevej 20 er de eneste i Aasum, der stadig har køer i stalden. Der er tale om et fritidslandbrug med 10 moderdyr og 12 kalve af racen Simmental, der er store rødbrogede dyr.

”Den sidste ko jeg sendte på slagteri vejede næsten et ton” fortæller Viggo, mens han roligt går rundt og fodre de dyr i stalden, der endnu ikke er lukket ud i det fri.

 

Foto: Sinnet Bonde.

Det er Viggo, der står for pasningen af dyrene og han giver sig tid til at klø dem lidt bag ørene.

På trods af de brølende dyr er der en egen ro i stalden denne forårsdag, hvor jeg besøger Viggo og Hanne.

Oprindelig er Viggo udlært kok fra Blommenslyst kro og efter at have lært Hanne at kende i 1978 tog parret til Canada nogle år, hvor Viggo arbejdede som kok. Da de vendte næsen mod Danmark igen slog de sig først ned i Nyborg, og i 1985 købte de gården på Staupudevej. Hanne blev således nabo til sin fødegård, idet hun stammer fra gården Kroglund (Staupudevej 22).

I 1986 blev Viggo ansat i køkkenet på det åbne fængsel Søbysøgård, men skiftede efter et par år arbejdsfunktion, og har siden fungeret som enhedsfunktionær i kriminalforsorgen. Viggo har nu arresten i Odense som sin arbejdsplads.

”Vi startede med at have malkekøer og leverede mælk til Ejby Mejeri, der lå på Nyborgvej. Da jeg var barn, var Aasum Mejeri stadig i drift og mælken blev dagligt hentet af mælkekusken, senere blev køletankbilen der hentede mælken. De fleste gårde her i omegnen havde en 8 - 10 køer”, fortæller Hanne.

Da malkemaskinerne blev sat på pension i 1992, var der 24 malkekøer på Kroglund. Viggo og Hanne begyndte så at holde kødkvæg. Nu får kalvene lov at gå løse og patte hos deres mor og alt ville ånde fryd og gammen, hvis man lige glemte at huske på, at det hele går ud på, at dyrene skal slagtes, så vi alle kan få nogle gode saftige bøffer.

Kødet fra Viggos køer skulle efter sigende være rigtigt godt, og ”kokken” leverer således gode råvarer. ” Det er egentlig ærgerligt, at han så sjældent laver mad”, slutter Hanne grinende.

Den tredje kalv - Valde - var så aktiv, at den sprang ud af billedet.
Foto: Sinnet Bonde.