Portræt af en Aasumbo - af Sinnet Bunde 2002.

 

Gården Grevelund, Krogslundvej 325 er den sydligste gård i Aasum Sogn. Beliggenheden på den anden side af jernbanen gør, at ikke alle er klar over, at gården hører til sognet.


Foto: Ken Lyndrup

 

Grevelund danner en smuk ramme om 3 familiers liv. I portlejligheden ud mod vejen bor familien Kliver Asmussen, der i modsætning til de to andre familier på gården, er nyankomne i 2002. Familien Kliver Asmussen; far, mor og to små børn, er flyttet hertil fra Sønderborg.

 

I det oprindelige stuehus bor Bob Briand og i længen mod syd ægteparret Else Rasmussen og Palle Jørgensen. Naboskabet er godt afprøvet, da begge hold har boet på Grevelund i mere end 30 år. Men med tiden er kontakten og tilhørsforholdet til Aasum by blevet svækket.

 

”Da pigerne var små, gik vi jævnligt til købmanden i Aasum for at handle lidt ind” fortæller Palle Jørgensen. Else, hans kone supplerer: ”Grunden til at vores tilhørsforhold til Aasum ikke er så tæt, hænger sammen med, at vores døtre kom til at gå i skole på Tingkærskolen i Birkum. For da den ældste skulle starte i skole, var Rytterskolen i Aasum erstattet med skolegang i Seden, og den lå for langt væk for os. Derfor blev Tingkærskolen valgt, og med det valg blev konktakten til Aasum selvsagt mindre”.

 

Men sådan har det ikke altid været. Da Grevelund blev bygget i 1834, var det på jord, der tilhørte den gamle gård – Solbakken - i Aasum. Solbakken lå dengang ved Slagenvej, ca. der hvor Hanne og Harald Jensen bor i dag.

 

Kun én søn kunne arve Solbakken, og Grevelund blev derfor bygget til en anden søn. Det var skik og brug dengang, og da gårdene i Aasum var store og havde god jord, kunne der godt gennem udstykning blive til flere familiers udkomme. Det førte til, fra udskiftningen omkring 1780 – 90 og fremefter, at de oprindelige 15 gårde i Aasum blev til mange flere gårde og huse.

 

Før udskiftningen kunne jordområder og marker ikke benævnes via ejerforholdet til den bestemte bonde, da jorden var fælleseje. Der opstod derfor i stedet en masse stednavne, eksempelvis: Brydeland, Birkum Agre, Flinteland, Lundsmarken og Malkestien. Ude ved Kohaveskoven lå Lille Grevelund og Store Grevelund. Det var de marker, der efter udskiftningen kom til at tilhøre Solbakken og som ved opførelsen af den nye gård i 1834, gav gården sit navn.

 

I 1917 overtog Marius Boel nabogården Kristiansminde og Grevelund, og drev begge gårde. Familien Boel bevarede ejerskabet af Grevelund frem til 1981, hvor gården blev solgt til Odense Kommune.

 

Inden da var de først planer om Ring 3 blevet udarbejdet, og linjeføringen vedrørende første etape tinglyst i 1974. Dette nødvendiggjorde ekspropriering og køb af jord og ejendomme i området. Nu hvor den endelige placeringen af første del af Ring 3 er på plads, er det blevet klart, at Grevelund får lov at overleve.

 

Kun fremtiden vil vise om gården får lov til at bevare de åbne marker og Kohaveskoven som nabo, eller om Titgenbyen eller en eventyrpark på et tidspunkt vil komme til at omringe gården. Indtil videre kan beboerne nyde udsigten – og de som kører forbi, kan glæde sig over, at kommunen har valgt at bevarer en smuk gård i landskabet.

 Foto: Ken Lyndrup


".. og de som kører forbi, kan glæde sig over at kommunen bevarer en smuk gård i landskabet"
Denne artikel er udarbejdet med baggrund i Svend Frederiksens bog – ”Aasum, træk af sognets historie”.

 


Denne artikel blev første gang bragt i Aasum Sogneblad nr. 4 i 2003.


I juli 2008 ændrede Krogslundsvej - efter ønske fra beboerne - navn til Grevelundsvej efter gården Grevelund.